Selvom om en profil som AdfærdsProfilen har høj predictive validity, når den anvendes korrekt, skal personen, der over­leverer en profil, altid informere modtageren om, at ingen profilværktøjer viser det fulde sande billede af fokuspersonen. Af måletekniske årsager vil alle profilværktøjer kun giver et retvi­sende billede på delområder.

Predikative værdi er 25 til 30%

Forskningen viser, at den predikative værdi af personlighedstest ligger på 25 til 30%. I praksis kan det oversættes til, at en personlighedfstest kan forudsige 1/3 af en persons adfærd. Herudover indgår for eksempel den konkrete situation, summen af hidtige livserfaringer – og andre socialpsykologiske aspekter. Test og profilværktøjer viser altså kun dele af den samlede personlighed.

Det er derfor afgørende, at en tilbagemelding til fokuspersonen ikke er påstande som for eksempel „Du er…“ En personprofil bør og skal overleveres som ”præferencer” – eksempler på foretrukne handlemønstre og typsik adfærd. Modtageren afgør altid selv, i hvilket omfang disse indikationer passer!

Grafer, grafik og illustrationer

Grafer, grafik og illustrationer er gode som guideline for en overlevering og dialog omkring en profil. Når man som modtager ser det grafiske billede af egen profil og eventuelt bevægelser i placeringerne, underbygger det ofte egen intuitiv forståelse af egne adfærdstræk.

Tekster er lyrik

Men husk, at såvel de grafiske fremstillinger som de tekstlige beskrivelser i profiler og test er tolkninger – og ikke „absolute sandheder“. Husk derfor også at læse tekster og beskrivelser af personlighedstræk som „lyrik“ = forsøg på at tegne et billede af personen med ord.